Energimærkning

aktuelenergiraadgivning.dk

Energimærkning/EMO

 

 

Umiddelbart efter oliekrisen først i 70*erne indførte staten begrebet "varmesynsrapport", som ver en rapport der skulle afdække en bygnings opvarmningsmæssige tilstand og give forslag til energibesparende forbedringer.

 

Loven er senere ændret flere gange - Nu hedder det en energimærkning og dækker forholdene opvarmning og elforbrug til bygningsdrift.

 

Energimærkningen oplyser om bygningens energitekniske forhold og energiplanen stiller forslag til, hvordan forholdene kan forbedres.

 

 

Det er vores oprattelse, at alle kan have gavn af en energimærkning og energiplan.

 

Aktuel ByggeRådgivning giver rigtig gerne tilbud på energimrækning af din bygning, men først er der nogle oplysninger vi skal bruge.

 

Hvilken type energimærke skal du bruge?

Først skal vi vide om din bygning er nybyggeri eller eksisterende byggeri.

 

Hvis det er nybygger, skal vi bruge :

 • en opdateret udgave af energirammeberegningen fra byggetilladelsen.

 

Hvis det er eksisterende byggeri, er der endnu en underopdeling.

 

Hvis det er et enfamiliehus, skal vi bruge:

 • bygningstegninger, plan, snit og facade
 • årsopgørelser for el, vand og varme
 • Priser på el, vand og varme
 • Udfyldt ejeroplsyningsskema
 • evt. hulmursattest
 • evt. oliekedeltest

 

Hvis det er et flerfamiliehus, skal vi bruge:

 • Bygningstegninger, plan, snit og facade
 • årsopgørelser for fælles elforbrug, vandforbrug og hele bygningens varmeforbrug
 • Oplysning om priser på el, vand og varme
 • kontaktperson der kan give os adgang til bygningen, samt adgang til minimum 2 boliger
 • navn, adresse og telefonnummer på administrator
 • særlige oplysninger eller eftersynsrapporter for ventilations- og/eller køleanlæg

 

Aftalegrundlag:

Vi giver gerne tilbud på udførelse af energimærkninger. Send os en mail med oplysning om bygningens adresse, om der findes fx. driftjournaler. Så sender vi dig et tilbud.

 

Hvis vi indgår aftale, sker denne i overensstemmelse med vilkårene i ABR98, "Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand".

 

Betalingsbetingelserne er senest 30 dage efter dato for modtagelse af regning for enerigkonsulentens arbejde, jf. ABR89, 3.4.

 

 

 

 

 

 

Hvad kan vi tilbyde

 • Huseftersyn/Tilstandsrapport (HE)
 • Energimærkning (EMO).
 • Energirammeberegning/Varmetabsrammer ved tilbygning eller ombygninger.
 • Køberrådgivning/"Hold i hånd".
 • Tilstandsvurdering
 • Modernisering
 • Renovering
 • BedreBolig-rådgivning

 

COPYRIGHT © 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS